MENU

Frans Ryk

Blijspeldichter

Amsterdam 1656 – Amsterdam 1738
Schilder
Jan Maurits Quinkhard
Datering
1732 – 1734
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
DBNL-profiel

Op de Beeldtenis van den heere Frans Ryk.

Thalië en Melpomeen, beide even dier verbonden
Aan haren Gunstling Ryk, die Amstels Schouwtooneel
Stoffeert, en geestig siert met Vrankryks eêlste vonden,
Vergoodden dus zyn Beeld door Quinkhards kunstpenseel.
Vlied, Midas Neven, die vergeefs haar’ Lof wilt smooren;
Vlied, of dees Martiaal ontdekt uw ezelooren.

Studio Fovetur Ingenium (1733), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 39.