MENU

Joan van Broekhuizen

Luitenant, filoloog en dichter

Amsterdam 1649 – Amstelveen 1707
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1720
Vindplaats
Onbekend
Artikel
Geen
DBNL-profiel

Op de afbeelding van den heere Joan Broekhuizen.

Dit is Broekhuizen, d’eer der Roomsche Poëzij;
Apolloos lieveling; ’t sieraat van Amtels Lichten;
De groote Letterheld; in puiklatijnsche Dichten;
Die d’oude Helden heeft verlost van bastaerdij;
Hen als een zon verlicht, en in den dagh gegeven;
Waardoor zijn groote Naam den tijdt zal overleven.

Joan Vermeulen (1739), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 190.