MENU

Melis Stoke

Klerk van Floris V en schrijver

Zeeland ca. 1235 – onbekend 1305
Schilder
Arnoud van Halen ('Ter gedachtenisse van deezen Man, van wien geen Beeldtenis bekend is, heeft de Heer van Halen een Gedenkstuk geschilderd’)
Datering
1700 – 1720
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
DBNL-profiel