MENU

Simon Abbes Gabbema

Geschiedschrijver van Friesland en Leeuwarden

Leeuwarden 1628 – Leeuwarden 1688
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1720
Artikel
Geen
DBNL-profiel